Wednesday, 8 October 2014

Τα φαινόμενα απατούν:
Σεληνιακή έκλειψη στον άξονα Ζυγού-Κριού,
8 Οκτωβρίου 2014

You may find this passage in English here.
The night of Enitharmon's joy, William Blake
Το σημαντικό αστρολογικό συμβάν της ημέρας - και της εβδομάδας, εδώ που τα λέμε - είναι η ολική σεληνιακή έκλειψη που πραγματοποιείται στις 13:50, ώρα Αθήνας, στον ζωδιακό άξονα Ζυγού-Κριού.

Ολική έκλειψη Σελήνης, 8 Οκτωβρίου 2014, ώρα 13:50, Αθήνα, Ελλάδα

Οι εκλείψεις, αντίθετα με τις πεποιθήσεις ή καλύτερα τις δεισιδαιμονίες του αρχαίου παρελθόντος και ορισμένων σύγχρονων σεκτών, δεν αποτελούν στίγμα θεομηνίας και "τραγικού" πεπρωμένου. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αντιμετωπίζονται με φόβο, αγωνία και μοιρολατρεία (εδώ που τα λέμε, τίποτα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται έτσι). Σίγουρα αποτελούν περιόδους ισχυρής τάσεως και τέτοιες περίοδοι είθισται να φέρνουν σημαντικά ή αξιοσημείωτα περιστατικά. Το αν η επίδρασή τους θα αποβεί θετική ή αρνητική για τον εκάστοτε άνθρωπο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά πρωτίστως από τον ίδιο τον βαθμό της αυτογνωσίας και της ικανότητας του να διαχειρίζεται τον εαυτό του και συνεπώς και οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό συμβάν. 

Σαφώς και ο ο χάρτης της έκλειψης θα σκιαγραφήσει τις συγκεκριμένες ποιότητές της. Για το πως ο καθένας θα προσλάβει αυτές τις ενέργειες και πως τελικά θα τις γειώσει-αξιοποιήσει/χαραμίσει στην ζωή του, περισσότερη σαφήνεια παρέχει η σύγκριση του χάρτη της έκλειψης με τον γενέθλιο χάρτη του καθενός από εμάς. 

Η σημερινή έκλειψη είναι μία ισχυρή παράκληση για αλλαγή, αλλαγή σε θεμελιώδες για τον καθένα μας επίπεδο, αλλαγή στην πράξη. Η έντονη συγκέντρωση πλανητικών ενεργειών στον άξονα Κριού-Ζυγού θέτει ζητήματα που αφορούν το πόσο μακριά μπορώ τελικά να τραβήξω το σχοινί των δικών μου αναγκών σε βάρος των αναγκών των άλλων, ενώ παράλληλα θίγει και την άλλη πλευρά του νομίσματος: το πόσο τελικά μπορώ να αντέξω να καταπιέζω τις αληθινές (εν αντιθέσει με τις "πραγματικές") μου ανάγκες για να ικανοποιήσω μία ή περισσότερες κοινωνικές συμβάσεις. 
Το συγκεκριμένο μοτίβο επαναλαμβάνεται στον χάρτη της σημερινής έκλειψης από πολλές πλευρές και όσοι έχουν κάποιες γνώσεις αστρολογίας θα χαρούν να το αναζητήσουν στον χάρτη της.

Εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η συγκεκριμένη αστρολογική συγκυρία ενέχει τον κίνδυνο να πιστέψουμε ότι δρούμε ριζοσπαστικά και ξαναγράφουμε την προσωπική μας ιστορία , ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουμε είναι να προβάλλουμε με βίαιο, χωριστικό και απόλυτο τρόπο τους αυτοματισμούς μας. Μιλώ για τον τρόπο που έχουμε "γαλουχηθεί" μέσα σε μία κατάσταση - ανεξαρτήτως βέβαια το πόσο θα έπρεπε να παίρνουμε σοβαρά έναν ενήλικο άνθρωπο, του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου, ο οποίος συνεχίζει να αναφέρει την "γαλουχία", δλδ. τον θηλασμό, στην αυγή μίας κατάστασης ως επιχείρημα για τις πράξεις του εφ'όρου ζωής.  

Το συγκεκριμένο αστρολογικο γεγονός μιλά για την ανάγκη του αναπροσδιορισμού των αναγκών μας μέσω του στοχασμού και του συλλογισμού που ενημερώνεται από την δική μας φιλοσοφική θέση και θεώρηση της ζωής, μιλά για πρακτικό πειραματισμό επάνω σε μία καινούρια τέτοια θέση. Καινούρια, με την έννοια ότι αποτελεί ένα σύνολο εννοιών και ιδεών που έχουμε επεξεργαστεί οι ίδιοι σφαιρικά και είναι σε θέση να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε το ζητούμενο της ύπαρξής μας και τους αληθινούς, προσωπικούς μας στόχους στην πράξη, μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Μιλά για ένα σύνολο αναγκών που το να το υπηρετούμε βοηθά το να διευρυνθούμε, γενόμενοι δημιουργικότεροι και ευτυχέστεροι μέσα στο πλαίσιο που διάγουμε βίον. Για αυτόν τον λόγο θα δημιουργήσει (δημιουργεί ήδη, η επίδραση μίας σεληνιακής έκλειψης έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ότι αυτή μία συνηθισμένης Πανσελήνου) τις κατάλληλες συνθήκες φέρνοντας μας αντιμέτωπους με καταστάσεις και ανθρώπους που μας δίνουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε παλιά μοτίβα, με καινούριο τρόπο.

Ωστόσο, αληθεύει ότι η πρωταρχική τάση και το καρότο που καλό είναι να μην κυνηγήσουμε θα είναι να αισθανθούμε την συναισθηματική μας ασφάλεια να βάλλεται σε όλες μας τις συναλλαγές και να αντιδράσουμε αυτόματα με θυμό, βία και διασπαστική διάθεση απέναντι σε ιδέες, ανθρώπους και καταστάσεις που δρουν ως μοχλοί για την ανάδυση νέων ιδεολογικών σχημάτων που μέλλει να υποστηρίξουν τις αληθινές μας ανάγκες. Μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι επαναστατούμε και θυμώνουμε για να διαφυλάξουμε αυτά που είμαστε ενώ στην πραγματικότητα αυτό που κάνουμε είναι να φερόμαστε περισσότερο παρά ποτέ ως δέσμιοι ασυνείδητων φόβων και να προσπαθούμε να διαλύσουμε με μένος αυτό το "περίεργο" που όμως είναι ανησυχητικά οικείο και ορθό και καθ΄όλα πρόσφορο.

Η συμβουλή μου είναι εάν πρόκειται να κάνουμε κάτι, να εστιαστούμε στο να εντοπίσουμε την πραγματική ρίζα της ανησυχίας και της αναστάτωσής μας. Να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτά τα μοτίβα/δεδομένα/συνήθειες/ανάγκες για τα οποία είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε σε μια στιγμή κάτι νέο που ξέρουμε ότι μας κάνει χαρούμενους στον πυρήνα μας, συνεχίζουν να είναι "δικά μας"

Where do we come from? What are we? Where are we going?, Paul Gauguin


Τελικά, σίγουρα θα επωφεληθούμε από την έκλειψη αν δεχτούμε την πρόσκλησή της να παραμείνουμε ουσιαστικά διαλλακτικοί χωρίς να γινόμαστε δουλοπρεπείς και άβουλοι και να διερευνήσουμε το θέμα των αναγκών που εκφράζουμε σε επίπεδο σχέσεων, για να κατανοήσουμε ποιό κομμάτι μας πασχίζουμε να ικανοποιούμε κάθε φορά. 

Είναι το κομμάτι που πασχίζει να ενηλικιωθεί και να βρει χαρά και επίτευξη στην πράξη χαράσσοντας τον προσωπικό του δρόμο με απόλυτο σεβασμό για τους άλλους; Ή είναι το βρεφικό κομμάτι που θα υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια την "γαλουχία" του και το δικαίωμα του στην ανευθυνότητα και στην εξάρτηση ασχέτως κόστους για τον Εαυτό ή τους άλλους;


Appearances are deceiving:
Total Lunar eclipse on the Libra-Aries axis
8 October, 2014

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο στα Ελληνικά εδώ.
The night of Enitharmon's joy, William Blake

The most important astrological happening of the day - the week in fact - is the total lunar eclipse which takes place at 13:50, Athens time, on the Libra - Aries zodiac axis.


Total Lunar Eclipse, 8 October 2014, 13:50, Athens, Greece

Eclipses, contrariwise to the beliefs or better the superstitions of the ancient past and some modern sects, do not constitute the mark of divine wrath and "tragic" fate. There is no need to face them with fear, agony and fatalism (speaking of which, there is no need to face anything so). They most definitely are periods of high voltage and as such they customary bring significant or noteworthy events. Whether their influence will turn out to be positive or negative for each person depends on many factors and first and foremost on said person's degree of self-knowledge and ability to manage the self and consequently any inner or outer event.

Clearly, the astrological chart of the eclipse will outline its specific qualities. Its comparison with any personal natal chart will clarify further how each person will receive these energies and how he will eventually earth-exploit/waste them in his life.

Today's eclipse is a powerful plead for change; change on a fundamental level for each of us, change in practice. The intense concentration of planetary energies on the Aries-Libra axis opens issues which pertain on how far I can finally pursue my own needs in the expense on the needs of others. At the same time it touches upon the opposite side of the coin: the how long I can bear suppressing my true (as opposed to the "real") needs in order to satisfy one or more social conventions.
This particular notion shows its face in many ways in the astrological chart of today's eclipse and those who have some knowledge of astrology will take pleasure in seeking out the patterns.

I would personally like to underline that this astrological occurrence harbours the risk of believing that we are operating radically and re-writing our personal story, while in reality we are merely showcasing in a most violent, separatist and absolute manner our automatic behaviours. I'm referring to nothing other but the manner in which we have been "brought up" in any given situation - regardless of how seriously we should really take an adult person - ourselves included - who insists in using "upbringing" (and unconsciously implying the stage of his maturation process) as a valid argument for his actions till the end of days.

This astrological event speaks of the need to re-orientate our needs by means of considerations and thinking which are informed by our own philosophical thesis and viewpoint in life; it speaks of experimentation on a novel thesis. Novel in the sense that it constitutes a whole comprising of ideas and notions which we ourselves have processed spherically, and are therefore suitable to help us approach the end of our existence and our true, personal goals, practically, in a social context. It speaks of a group of needs which helps us expand and become more creative and happy in serving it. For this reason, the eclipse will facilitate (it is already facilitating, the influence of lunar eclipses stretches far longer than that of our usual Full Moon) circumstances which will give us the chance to face old patterns in new ways, if we want.

Nevertheless, it is true that the principal trend and the carrot that we'd better avoid chasing will be that of a feeling that our emotional security is draining in all our exchanges. We will immediately be tempted to react automatically, with anger, violence and a dividing intent to ideas, people and situations which in reality act as the levers that will bring to the surface new ideological structures destined to support our true needs. We may be under the impression that we are rebelling and getting angry to safeguard what we trully are, when in essence we are more than ever dominated by unconscious fears, and striving to furiously deconstruct that "weird" thing which is unsettlingly familiar and right and fertile for all manner and purpose.

My advice, if we are to do anything, is to focus on spotting the real root of our worry and upset. To ponder on how much these patterns/givens/habits/needs for which we are ready to destroy something that makes as happy to our core at moment's notice, are still "our own"


Where do we come from? What are we? Where are we going?, Paul Gauguin

In the end, we will most definitely benefit from the eclipse if we accept its invitation to remain essentially conciliatory without becoming obsequious and feckless, and investigate the matter of the needs that we express on the level of relationship, so that we may understand which part of us we strive to satisfy on every occasion.

Is it the part that aches to come of age and find joy and achievement in practice by walking its own personal path with respect for others? Or is it the infantile part which will violently defend its "upbringing" and its right to irresponsibility and dependence regardless of the cost for its Self or others?

Sunday, 5 October 2014

Ανάδρομος Ερμής:
κάντε ένα διάλειμμα

You may find this passage in English here.

Η αναδρομή του Ερμή δεν είναι η αιτία όλων των κακών που έχουμε φανταστεί και σε καμία περίπτωση η ενέργεια κανενός πλανήτη δεν θέλει να μας κάνει την ζωή δύσκολη, αλλά μάλλον να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πιο ισορροπημένη ζωή - ακόμη κι αν όταν βιώνουμε την κορύφωση της επίδρασής της έχουμε την εντύπωση ότι κάποιος, κάπου κάνει ένα κακόγουστο αστείο σε βάρος μας.

Ο πλανήτης Ερμής ασχολείται κυρίως με το θέμα της επικοινωνίας, της μετάδοσης της πληροφορίας, των μεταφορών και μετακινήσεων και γενικά είναι ο πλανήτης που κυβερνά το 'μεταξύ' - μεταξύ δύο ανθρώπων, δύο σημείων, δύο καταστάσεων. 

Όταν είναι ευθύς, δλδ. τον περισσότερο καιρό, κάνει την δουλειά του ως συνεκτική ενέργεια και ανάλογα με τις όψεις που σχηματίζει με τους υπόλοιπους διελαύνοντες πλανήτες και φυσικά με τον γενέθλιο χάρτη μας, «λιπαίνει» ή δυσχεραίνει συγκεκριμένους τομείς της ζωής μας. 

Όταν τώρα μπαίνει σε ανάδρομη πορεία, επιτάσσει ουσιαστικά ένα διάλειμμα από το πρόγραμμά μας ή καλύτερα από την ιδέα που έχουμε για το πώς θα έπρεπε ιδανικά να κυλάει το πρόγραμμά μας. 

Οι σύγχρονοι άνθρωποι στην πλειοψηφία μας ζούμε σε πόλεις, κάτι που εκ των πραγμάτων οξύνει την αποσύνδεση της καθημερινότητάς μας από τον φυσικό ρυθμό. Όταν αναφέρομαι σε φυσικό ρυθμό, δεν μιλάω για τίποτα άλλο παρά την ανατολή και δύση του Ηλίου, τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και γενικά έναν βίο ο οποίος σε έναν σεβαστό βαθμό διέπεται από αυτό που υπαγορεύει το φυσικό περιβάλλον. Σε κοινωνίες που έζησαν σε μεγαλύτερη εγγύτητα και αρμονία με την φύση, η έννοια της εναλλαγής περιόδων έντονης δραστηριότητας με περιόδους ανάπαυσης είναι απλά δεδομένη. Όχι όμως και στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

Ωστόσο, ακόμη και με την χρήση της στοιχειώδους λογικής καταλαβαίνουμε ότι οι πάντες και τα πάντα αποδίδουν καλύτερα όταν έχουν την ευκαιρία που και που να ξεκουράζονται. Ακριβώς αυτό έρχεται να μας θυμίσει ο ανάδρομος Ερμής.

Τρόπον τινά, η αναδρομή του συγκεκριμένου πλανήτη κατεβάζει τον διακόπτη της εξωτερικής ζωής. Ο λόγος είναι ότι επιθυμεί να δώσει στον άνθρωπο ένα έναυσμα για να βγει από τον κυκεώνα των δραστηριοτήτων του - δυσχεραίνοντας πολλές φορές στο μη περαιτέρω την ομαλή πραγματοποίησή τους - ώστε να κλείσει τα μάτια, να πάρει ανάσα, να συνειδητοποιήσει που ακριβώς βρίσκεται και πως έφτασε εκεί και φυσικά να στοχαστεί επάνω στο επόμενο βήμα του.
 Le mauvais génie d’un roi, Giorgio de Chirico
Σαφώς και οι γραμμές παραγωγής στα εργοστάσια δεν σταματούν ούτε και οι πτήσεις αναβάλλονται για τους μήνες που ο Ερμής είναι ανάδρομος. Όμως, η διεξαγωγή τους διανθίζεται με ανεκδοτικές καταστάσεις που κλωτσάνε τον άνθρωπο - τον καθένα από εμάς - έξω από την ρομποτική λειτουργία του και τον αναγκάζουν να έρθει στο «εδώ και τώρα» και να ασχοληθεί με την παρούσα κατάσταση. Κι αυτό είναι άλλο ένα πολύτιμο μάθημα του ανάδρομου Ερμή: η υπενθύμιση ότι δεν είμαστε αυτόματα ότι γύρω μας συμβαίνει ένας ολόκληρος κόσμος και εκτυλίσσεται ένα φάσμα απειράριθμων συσχετίσεων, ακόμη κι όταν είμαστε κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα.

Αν καταφέρουμε να θυμόμαστε ότι τις περιόδους του ανάδρομου Ερμή, τα συμβάντα ζητούν από εμάς να κάνουμε μία μικρή μετατόπιση του αντιληπτικού μας σημείου και να ασχοληθούμε με αυτά που συνήθως αγνοούμε, ίσως μπορέσουμε να αποφύγουμε τα νεύρα, την απογοήτευση αλλά και την ασυνεννοησία που είθισται να βιώνουμε σε μεγάλες ποσότητες αυτούς τους λίγους μήνες το χρόνο. 

Είναι δύσκολο να το θυμάται κανείς αυτό - και ακόμη δυσκολότερο να το πράττει - όταν λεπτομερή σχέδια πάνε στην ευχή του θεού, η τεχνολογία δεν συνεργάζεται και η καθυστέρηση γίνεται ο κανόνας. Το θέμα είναι όμως ότι ο πλανήτης μας καλεί να γίνουμε εξυπνότεροι από τον μηχανικό μας νου και δυνατότεροι από τις συνήθειες μας έτσι ώστε να αγνοήσουμε ή έστω να αντιμετωπίσουμε τον αντιπερισπασμό που δημιουργούν οι πάσης φύσεως «αντιξοότητες» με μία διάθεση «δεν βαριέσαι, αυτά έχει η ζωή» και να ψάξουμε με έντονη περιέργεια το τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας εκείνη την στιγμή. 

Αντίθετα με την επικρατούσα αντίληψη, οποιαδήποτε δραστηριότητα στοχεύει στην αναψηλάφιση του εσωτερικού μας κόσμου, στον απολογισμό των περασμένων και την μετουσίωσή τους σε έδαφος για καινούριες αρχές, το κλείσιμο εκκρεμών καταστάσεων, αλλά και η επιμονή στο να βρισκόμαστε στο παρόν αποτελούν ένα σύνολο που όχι μόνο δεν αναστέλλεται, αλλά διευκολύνεται σε περιόδους σαν την παρούσα. Για αυτό άλλωστε μας φέρνει και τόσο συχνά αντιμέτωπους με αυτά που έχουμε αφήσει «για μετά». Για τα υπόλοιπα τώρα, τα αξιώματα «τα πολλά λόγια είναι φτώχια» και «η μόνη σταθερά είναι η αλλαγή» αποτελούν επαρκείς μπούσουλες για τον άνθρωπο που είναι αποφασισμένος ότι θα είναι καλά Πάση Θυσία.

Τελικά, το πραγματικό δώρο του αναδρόμου Ερμή δεν είναι παρά μεγαλύτερη αυτογνωσία και συνεπώς περισσότερη δύναμη (όσο κι αν αυτή η λέξη κοντεύει να γίνει ταμπού). Κάθε γνώση είναι δύναμη, πόσο μάλλον η καλύτερη γνώση του εαυτού που δημιουργεί τις συνθήκες για την καλύτερη διαχείριση του ώστε μελλοντικά να μην «μασάει» από παρόμοια τρικ των πλανητικών αρχών. Πόσο μάλλον των εκάστοτε εγκόσμιων και δη πολιτικών, αρχών. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.

Ο Ερμής θα βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία από τις 4 έως τις 26 Οκτωβρίου 2014, στα ζώδια των Σκορπιού και Ζυγού. 

Mercury Retrograde:
take a break

Μπορείτε να διαβάσετε αυτό το κείμενο στα Ελληνικά εδώ.

Mecury's retrograde motion is most definitely not the root of all evil. Under no circumstances would any planet's energy aim at perplexing our life but rather at creating the conditions for a more balanced life - even if when under the influence of said energy's culmination, we may be feeling that someone, somewhere is playing a nasty prank on us.

The planet Mercury principally deals with the domain of communication, of dissemination of information, of transportation and movement, and is generally the planetary principle that governs the 'in between' - in between two people, two points, two conditions.

When it is in direct motion - that is most of the time - it operates as a cohesive energy, and depending on the aspects it forms with other transiting planets and naturally with our birth chart, it 'oils' or hinders specific domains of our life.

Now, when it turns retrograde, it essentially demands a break from our routine or better, from our notion of how our routine should ideally unfold.

As modern people, in our majority we live in cities, a fact that by itself sharpens the disengagement of our daily lives from the natural rhythm. By natural rhythm, I imply nothing other than the rise and setting of the Sun, temperature fluctuations and generally a way of living which is regulated to a considerable degree by what the natural environment dictates. In societies which lived at a greater proximity and harmony with nature, the notion of periods of intense activity succeeding periods of rest and vice versa was simply a given; but not in the life of modern man.

Nevertheless, even by employing our common sense we realise that everyone and everything performs better when they have the chance to rest every once and a while. This is precisely what Mercury retrograde comes to remind us.

In some fashion, the retrogression of this planet turns the switch of outer life off. The reason is that it wishes to give man a preface to put the hustle and bustle of his activities on hold - sometimes entirely preventing their smooth execution - so as to close his eyes, take a breath, realise precisely where he is and how he has arrived there and of course consider his next step.


 Le mauvais génie d’un roi, Giorgio de Chirico
Clearly, factory production lines don't come to a halt and flights are not postponed for the duration of Mercury's retrogression. However, their operation is enriched with anecdotal occurrences which kick man - each one of us - out of his robotic operation mode and force him to return to the "here and now" and deal with the situation at hand. This is an additional lesson taught by retrograde Mercury: the reminder that we are not automatons, that there is a whole world happening around us and a spectrum of infinite correlations unfolding, even when we are stuck in traffic.

If we manage to remember that, during the periods of Mercury's retrograde motion, occurrences require of us that we slightly shift our point of perception and meddle in what we usually ignore, we may be able to avoid aggression, disappointment and misunderstandings which we customary experience during these few months a year.

It is hard to remember this - and even harder to do it - when detailed plans go haywire, technology fails to cooperate and delays become the rule. The point is though that the planet invites us to become smarter than our mechanical mind and stronger than our habits so that we may ignore or face the diversions created by all sorts of "adversities" with a mindframe of "that's life"  and search with intense curiosity for what's happening around and within us at that moment.  

Contrary to the prevalent belief, any activity that aims at redressing our inner world, at recapitulating the past and transforming it into ground for new beginnings, at closing overdue situations, but also the insistence in remaining in the present, comprise a whole that is not restraint, rather facilitated, by periods like the present one. That is the reason why we are so often brought face to face with what we have left for "later". Regarding all that remains now, the axioms "silence is gold" and "the only constant in our life is change" constitute sufficient indications for the person that is determined to be well No Matter What.

In the end, the greatest gift bestowed by Mercury retrograde is nothing other than greater self-knowledge and in consequence  more power (no matter that this word has near become taboo). All knowledge is power, and even more so a deeper knowledge of the self, which creates the conditions for better self-management so that in the future we may not be fooled by similar tricks of the planetary authorities. Even more so by the tricks of any given world or political authorities. I believe it's worth it.

Mercury will be in retrograde motion in the starsigns of Scorpio and Libra from 4 until 26 October, 2014.